Projekti tegevuskava                          Esilehele

                                                                                                                                                                                

 

 

I.

29.11 - 03.12
kontaktseminar
Montecatini Terme's -Itaalias

Esimene kohtumine tulevaste partneritega-
Norra, Rootsi, Iirimaa, Ungari

Projekti teema valik ja arutelu, esimeste tööplaanide visandamine

Valiti koostööprojekti pealkiri
Keele sildade ehitamine

BUILDING LANGUAGE BRIDGES

II.

detsember 2006

Tutvustav ettekanne õpetajatele – mis on Comenius projekt ja meie tulevane osalus selles projektis

 III.

jaanuar - veebruar 2007

Projekti kirjutamine

 IV.

30.märts 2007

Tähtaeg projekti esitamiseks

 V.

19.september 2007

Positiivne vastus meie projektile
Eraldatav toetussumma 10 000 Eurot

 VI.

september 2007

Kooli Comenius meeskonna koosolek ja esmaste ülesannete jagamine

 VII

01.oktoober 2007

Ametlik projekti aasta algus
Hetkel teada, et osalevad Norra, Rootsi, Eesti
Ungari ja Iirimaa pole veel jaatavat vastust saanud

 VIII.

12.oktoober 2007

 

Koolide Comenius projektide koordinaatorite õppepäev Tallinnas

 IX:

19.-23.november 2007

Partnerkoolide kohtumine Ungaris

2007. aasta teemad kooliti:

oktoober         teema  1 - tutvumine                Eesti

november        teema 2 - kool                         Ungari

detsember       teema 3 - jõulud                      Norra

videopäevik                                                     Rootsi

2008. aasta teemad:

jaanuar           teema 4  - kodukoht                  Ungari

veebruar         teema 5 - muusika, tants          Rootsi

märts              teema 6 - hobid                        Norra

aprill               teema 7 - toit                           Eesti

mai                 teema 8 - sport                         Ungari

19.-23.mai 2008.a.   projektipartnerite töökoosolek Eestis