Keele sildade ehitamine - Building language bridges 

 

 


      Ungari Norra        Eesti           English

Projekti tegevuskava

Projektipäevik 

Piltsõnastik 

1.teema - tutvumine

2.teema - jõulud

3.teema - kool UUED SÕNAD! NEW 2008/09!

4.teema - muusika

5. teema - toit 

Töökoosolekud partneritega

Eesti

Norra

Rootsi

Ungari 

 

 

 

 

 

 

Kes on Comenius? Comeniuse programmist.

Comenius koolide koostööprojekti "Keele sildade ehitamine"

Projekti kestvus 1.oktoober 2007 - 1.oktoober 2009

Projekti eesmärgid

  • keeleõppe motiveerimine varases koolieas
  • keeleõppe metoodika ja praktiliste kogemuste vahetamine
  • silmaringi laiendamine ääremaa lastel, et tunda end Euroopa kodanikuna
  • tutvumine teiste Euroopa Liidu maade kultuuride ja elu-oluga
  • tutvumine ja suhtlemine eakaaslastega teistes Euroopa Liidu maades

Projekti lõppeesmärk

valmib neljakeelne sõnaraamat, kus teemade kaupa sõnad neljas erinevas keeles, lisaks pildid, fotod, joonised, maalid kõikide koolide poolt