Referències

 
Volem agrair el treball que ha fet Oriol Beltran durant molts anys sobre la sal de Gerri. La seva tesi sobre els salins ha servit per destacar la importància de la sal en la història d'aquest poble i ha estat utilitzada, sense cap mena de citació d’autor, en molts treballs posteriors sobre el tema. Els seus estudis, en tot cas, han contribuït a conservar la memòria de la sal a Gerri més enllà de la desaparició de molts dels seus darrers protagonistes.
 
  Referències bibliogràfiques sobre sal , salines i Monestir de Santa Maria de Gerri de la Sal.
 
 
 Beltran, O. (1985) Les salines de Gerri de la Sal. Procediment tècnic i organització social de la producció. Tesi de Llicenciatura. Barcelona, Universitat de Barcelona (Departament d'Antropologia Cultural). 
 

Beltran, Oriol (1988) "L'elaboració de la sal a Gerri: adaptació ecològica i control social". L'Avenç, 111:28-33. 

Beltran, Oriol (1988) "'Tothom se'n va anar i el salí va quedar parat'. Emigració i treball saliner a Gerri de la Sal". Collegats. Anuari del Centre d'Estudis del Pallars, 2: 11-30. 

Beltran,  Oriol (1990) "Une saline pyrénéenne. Stratégies domestiques et adaptations techniques". Techniques et culture, 15:53-72. 

Beltran, Oriol (1991) "Estrategias domésticas y posibilidades adaptativas del trabajo en una explotación salinera". PRAT, J. i alt. (ed.): Antropología de los Pueblos de España, pàg. 381-392. Madrid, Taurus. 

Beltran, Oriol (1993) "Las salinas de Gerri de la Sal. Medio ecológico, relaciones sociales y proceso técnico". Actes du Colloque International sur le Sel, pàg. 195-205. Salies-de-Béarn, Jurade du Sel. 

  

 

Beltran, Oriol; Farré,Xavier (2007) "(Sin) Noticias de Gerri de la Sal". El Alfolí. Noticiario de la Asociación de Amigos de las Salinas de Interior, 1/2007: 11-13.

 

 Beltran, Oriol (2007) "Una fàbrica al cor de l’alta muntanya", a Descobrir Catalunya, 113:82-83.


 

Beltran, Oriol (2007) "Las técnicas tradicionales en las salinas de interior". MORÈRE, N. (ed.): Las salinas y la sal de interior en la historia. Economía, medioambiente y sociedad, pàg. 899-922. Madrid, Universidad Rey Juan Carlos.

Beltran, Oriol (2008) "Los salins de Gerri de la Sal, Lleida", a Carrasco, Jesús-F. y Hueso, Katia (coords.): Los paisajes ibéricos de la sal. Las salinas de interior, pàg. 91-101. Barcelona, Fundació Territori i Paisatge.

 Puig i Ferreté, Ignasi M.(1991)El Monestir de Santa Maria de Gerri (s. XI-XV).

 Sánchez Vilanova, Ll.(1997)El Monestir de Santa Maria de Gerri .

 

 Kurlansky, M.(2003) La Sal (Història de la única pedra comestible). Traducció Carles Miró.