ยินดีต้อนรับสู่แม่ทอม

    แม่ทอมเป็นตำบลเล็กๆที่เงียบสงบของอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลา ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของคลองอู่ตะเภา ซึ่งเป็นลำน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนบนสองฝั่งรวมทั้งนครหาดใหญ่และใกล้เคียงมาเนิ่นนาน หลาทอมเป็นศาลาเอนกประสงค์ของชาวแม่ทอมมากว่า๕๐ปี เป็นที่นั่งพัก เป็นที่นอนเล่น เป็นที่พบปะสนทนา เป็นที่ประชุม และเป็นที่อะไรต่างๆอีกมากมาย ในยุคอินเทอร์เน็ต ศาลาหลังใหม่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยการร่วมแรงร่วมใจกันของของชาวแม่ทอมหลายคน ศาลาหลังใหม่นี้อยู่ในโลกไซเบอร์ ไม่ต้องใช้ไม้ใช้หินและปูนชีเมนต์ในการก่อสร้าง แต่ใช้อีเล็คตรอนซึ่งมีอยู่มากมายทั่วไปเป็นวัสดุ ใครอยู่ทีไหนก็มานั่งได้ทุกเวลา ระยะทางที่แต่ละคนอยู่ ห่างไม่ใช่อุปสรรคอีกต่อไป
Comments