ชุดโปรแกรมเอ็กเซลสถิติ

ชุดโปรแกรมเอ็กเซลช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย จำนวนตัวอย่าง 1,000 ตัวอย่าง 
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่..(ไฟล์วิเคราะห์ข้อสอบไม่สามารถอัพโหลดหน้าเว็บนี้ได้)

หรือดาวน์โหลดไฟล์เอ็กเซลวิจัย 10,000 ตัวอย่าง (และสามารถดาวน์โหลดไฟล์วิเคราะห์ข้อสอบได้)
ได้ที่เว็บ.. 
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ĉ
View Download
  145k v. 1 Sep 6, 2015, 7:54 PM saksit watchararat
Ĉ
View Download
  414k v. 1 Sep 6, 2015, 7:55 PM saksit watchararat
Ĉ
View Download
  180k v. 1 Sep 6, 2015, 7:56 PM saksit watchararat
Ĉ
View Download
  286k v. 1 Sep 6, 2015, 7:56 PM saksit watchararat
Ĉ
View Download
  13113k v. 1 Sep 6, 2015, 7:58 PM saksit watchararat
Ĉ
View Download
  12211k v. 1 Sep 6, 2015, 7:59 PM saksit watchararat
Ĉ
View Download
  837k v. 1 Sep 6, 2015, 7:59 PM saksit watchararat
Ĉ
View Download
  99k v. 1 Sep 6, 2015, 7:59 PM saksit watchararat
Ĉ
View Download
  143k v. 1 Sep 6, 2015, 7:59 PM saksit watchararat
Ĉ
View Download
  6402k v. 1 Sep 6, 2015, 8:00 PM saksit watchararat
Ĉ
View Download
  6380k v. 1 Sep 6, 2015, 8:00 PM saksit watchararat
Ĉ
View Download
  6389k v. 1 Sep 6, 2015, 8:00 PM saksit watchararat
Ĉ
View Download
  105k v. 1 Sep 6, 2015, 8:00 PM saksit watchararat
Ĉ
View Download
  163k v. 1 Sep 6, 2015, 8:00 PM saksit watchararat
Ĉ
View Download
  172k v. 1 Sep 6, 2015, 8:01 PM saksit watchararat
Ĉ
View Download
  421k v. 1 Sep 6, 2015, 8:01 PM saksit watchararat
Ĉ
View Download
  333k v. 1 Sep 6, 2015, 8:01 PM saksit watchararat
Ĉ
View Download
  2837k v. 1 Sep 6, 2015, 8:01 PM saksit watchararat
Ĉ
View Download
  67k v. 1 Sep 6, 2015, 8:02 PM saksit watchararat
Ĉ
View Download
  121k v. 1 Sep 6, 2015, 8:02 PM saksit watchararat
Ĉ
View Download
  247k v. 1 Sep 6, 2015, 8:02 PM saksit watchararat
Ĉ
View Download
  390k v. 1 Sep 6, 2015, 8:02 PM saksit watchararat
Ĉ
View Download
  536k v. 1 Sep 6, 2015, 8:03 PM saksit watchararat
Ĉ
View Download
  762k v. 1 Sep 6, 2015, 8:03 PM saksit watchararat
Ĉ
View Download
  618k v. 1 Sep 6, 2015, 8:03 PM saksit watchararat
ċ

View
  Sep 6, 2015, 8:12 PM saksit watchararat
Comments