Василевич Володимир Леонардович

Величне слово – Школа!

Це скарб найкращий кожного народу,

це ключ золотий, що розмикає пута невідомості,

це шлях до волі, до науки, до добробуту.

Софія Русова

Адреса: 37601, Україна, Полтавська область, м.Миргород, вулиця Оксанченка Олександра, 51.

Тел. (05355) 4-17-88, E-mail:  mirschool7@gmail.com

Миргородська гімназія №7 Миргородської міської ради Полтавської області надає освітні послуги жителям авіамістечка. Школа заснована у 1962 році. (Історична довідка)

Мова освітнього процесу - українська

Проводиться профільне вивчення української мови в 10-11 класах. Це забезпечує засвоєння державної мови на рівні вільного володіння нею, формування мовної особистості і майбутнього інтелекту держави, виховання національно свідомих громадян України, патріотів.

Наша школа  “Заклад освіти - учасник програми Google for Education” / Google for Education Participating School. Джерело: Статус 

Директор школи - Василевич Володимир Леонардович

Заступник директора з навчальної роботи - Рибіна Оксана Іванівна 

Заступник директора з виховної роботи - Василова Ірина Володимирівна  

Непростою є шкільна наука. Не кожному вона легко дається. Хтось швидко  упіймав хвилю учнівства – і отримує задоволення від навчання, дехто відкриває  у себе лідерські якості і бере активну участь у житті школи. А комусь подобаються окремі навчальні предмети та спілкування з однокласниками і вчителями.Але школа – не тільки дає знання, вона  вчить людським стосункам та моральним чеснотам.

Миргородська гімназія №7  –  це твоя школа.

В ній ти  навчаєшся. Тут отримаєш перші знання,  премудрості шкільного життя  та опановуєш найскладнішу науку  – бути людиною. Живим  літописом наполегливої та натхненної праці вчителів стали її учні та випускники.

Школа, як і людина, має свою долю та  історію. Запрошую у віртуальний музей нашої школи, фотоархів музею та відеоархів

Наша школа – це живий організм і водночас – частина життя дитини.

Наша школа – це діти, учителі, обслуговуючий персонал, батьки, які разом домовилися про спільну діяльність заради інтенсивного розвитку дитини.

Наша школа – цілий світ, світ мрій та творення самого себе, світ злетів та падінь.

Наша школа – цілісна соціальна система, це храм наук, згусток культури, науки і творчості, який має своєрідну навчально-виховну систему, чіткий режим роботи, в якому не залишається поза увагою жодна дитина. Школа перебуває в постійному русі – розвивається і змінюється.

Запрошую переглянути фотоальбоми Перші дні у школі та Яскраве шкільне життя

Миргородська гімназія ступенів №7 – це сучасний навчальний заклад, який функціонує для забезпечення гарантованого права громадян м.Миргорода на доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти (ст.53 Конституції України), права батьків вибирати заклад освіти для неповнолітніх дітей (ст.60 Закону України "Про освіту")

Виконуючи Закон «Про мови» в школі з 1991 року розпочався поступовий перехід до викладання навчальних предметів українською мовою. В 2006 року було завершено перехід на українську мову навчання.

Школа здійснює навчання, розвиток, виховання дітей, починаючи з шестирічного віку, забезпечує наступність і безперервність освітнього процесу.

Навчальний заклад має таку структуру:

– початкова школа (1-4 кл);

– основна школа (5-9 кл);

– старша школа (10-11 кл).

В школі створені учнівський комітет, батьківський комітет, Рада школи.

Для навчання та виховання дітей створені хороші умови.

Пріоритетними, визначаються загальнолюдські цінності. Враховуючи ці аспекти концепція школи орієнтує навчально-виховний процес на посилення культуротворчої та компетентнісної функцій освіти, на виховання в учнів природного інтересу до знань, фізичної досконалості, набуття ціннісних громадських орієнтацій.

Сьогодення школи – це функціонування і творення шкільного округу – це система організації роботи, що забезпечує здобуття якісних освітніх послуг дітей.

Колектив школи – це моноліт однодумців, де навчаються учні, працюють вчителі, задіяні батьки, всі разом роблять спільну справу – формують майбутнє держави.