Ковтонюк Галина Миколаївна
кандидат педагогічних наук, 
старший викладач кафедри математики та інформатики 
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Основні напрямки наукових досліджень:
професійна спрямованість підготовки майбутніх учителів фізико-математичних дисциплін засобами інформаційних технологій, формування професійної готовності майбутніх учителів фізико-математичних дисциплін до організації самостійної пізнавальної діяльності школярів.Основні публікації: понад 30 публікацій,серед яких 10 статей у фахових виданнях, посібники "Алгебра та початки аналізу. 10 клас" (видавництво "Основа"), "Інформатика та обчислювальна техніка", "Психолого-педагогічні засади організації самостійної пізнавальної діяльності школярів" та ін. 

Викладає: інформатику, інформатику та інформаційні технології.
Підсторінки (1): Про мене