คริสตจักรสายธารพระพร : Saitharnpraporn Church

สวัสดีปีใหม่คริสตศักราช 2018 ขอแสดงความยินดีต้อนรับสู่ คริสตจักรสายธารพระพร ชุมชนคริสเตียนในสังกัดภาคที่ 1 สภาคริสตจักรในประเทศไทย  ประกอบด้วยคริสตสมาชิกทั้งสิ้น 165 คน จำแนกเป็นสมาชิกสมบูรณ์ 131 คน สมาชิกสำรอง 34 คน  (ข้อมูล ณ 22 เมษายน 2018) มีอาคารโบสถ์ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 1 หมู่ 17 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
หากท่านยังมิได้เป็นสมาชิกของคริสตจักรใด และกำลังแสวงหาคริสตจักรอันเป็นชุมชนแห่งความเชื่อเพื่อร่วมสามัคคีธรรมกับพี่น้องในพระคริสต์ในการนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้า เราขอเรียนเชิญท่านมาร่วมพันธกิจที่คริสตจักรได้ในการนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ หรือในพันธกิจอื่นของคริสตจักรในแต่ละวันตามความสะดวกของท่าน โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศิษยาภิบาลหรือผู้ปกครองคริสตจักร

Happy New Year 2018 and Welcome
 to Saitharnpraporn Church. We would like to invite you to look around and visit our church. Feel free to share any comments or questions that might be on your mind through our pastor. If you're not currently a member of our church - we'd like to take this opportunity to invite you to join one of our weekly services. And of course, feel free to reach out and call one of our Pastors or Ministry Leaders.
 
Many blessings to you,
ศาสนาจารย์ธวัช จันตาใหม่,  ศิษยาภิบาล
Rev.Thawat Chantamai, Pastor
โทร 089-556-3529
 

 
คำขวัญของคริสตจักร
 
"เดินตามพระคริสต์
พันธกิจเข้มแข็ง
ร่วมแรงด้วยรัก
คริสตจักรกว้างไกล
ร่วมใจสู่สากล" 
 
 ...........................................
 

......................

เชิญชวนทุกท่าน
ร่วมอธิษฐาน ศึกษาพระคัมภีร์ ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า ฟังคำเทศนา และสามัคคีธรรม 
ทุกวันเช้าอาทิตย์ เริ่มเวลา 10.00 น. ที่โบสถ์
และ
ทุกบ่ายวันอาทิตย์ เริ่มเวลา 16.30 น. หมุนเวียนตามบ้านสมาชิก
......................
 
Comments