ข่าวครูสุภาพร

  • ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รอบสาม   โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบได้ต้อนรับคณะประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม โดย สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน พ.ศ.2555 โดยมีนายพิทยา รักพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบให้การต้อนรับพร้อมคณะครูโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
    ส่ง 17 มิ.ย. 2555 06:14 โดย สุภาพร สายตา
  • ศึกษาดูงาน ปี54 คณะครูโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบได้ ร่วมเดินทางเพื่อศึกษาดูงานที่โรงเรียนกัลยาณี  จังหวัดลำปาง การไปครั้งนี้โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ นายสุรพล ทางทอง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ระหว่างวันที่ 21-29 ธันวาคม พ.ศ.2554
    ส่ง 28 มี.ค. 2555 00:27 โดย สุภาพร สายตา
  • 12 สิงหามหาราชินี นายสุวรรณ โลมะรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ได้เป็นประธานในการจัดกิจกรรม 12 สิงหามหาราชินี  ในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2554 ณ อาคารโสตทัศนศึกษา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ โดยมีคณะครู-บุคลากร พร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง
    ส่ง 28 มี.ค. 2555 00:33 โดย สุภาพร สายตา
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ดาวน์โหลดเอกสาร

แสดง 5 ไฟล์จากหน้า ดาวน์โหลดเอกสาร

https://docs.google.com/forms/d/1BnQhY7SrzerKoXvwFhu-MUh-VxkQKLoD-_IgoxXhNjM/viewform?usp=send_form 

https://docs.google.com/forms/d/1hop92_Ebw5J7QeuHCseh0VNAXH_CD_C1TSJtwAzYjxQ/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1blTwS7Ihwms8u7BTe9qqR091MNkWrfMq4ScUXrjPZVw/edit


https://docs.google.com/forms/d/1BpxdAA_ptp2w7VRjqcMog8haDvASe9xjQgZveEoB_w8/edit


หน้าเว็บย่อย (1): Prince of Egypt