სარედაქციო კოლეგია

 

 

მთავარი

წელიწდეულები

სარედაქციო კოლეგია 

English

Russian

საკონტაქტო

ინფორმაცია

 

მთავარი რედაქტორი:

ზურაბ პაპასქირი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი, ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის საქართველოს საისტორიო საზოგადოების აფხაზეთის ორგანიზაციის თავმჯდომარე

სარედაქციო კოლეგია: 

ჯონი აფაქიძე (ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი, სრული პროფესორი); ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორები: თენგიზ ანთელავა, მალხაზ ბარამიძე, ბორის კვარაცხელია, ოთარ ჟორდანია, ვახტანგ ჯაფარიძე (სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოც. პროფესორი); დოქტორები: ჯამბულ ანჩაბაძე, ლია ახალაძე (სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოც. პროფესორი), ავთანდილ კილასონია (სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოც. პროფესორი), თეიმურაზ პაპასქირი (ივანე ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოც. პროფესორი), დავით ჩიტაია (სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოც. პროფესორი) ბეჟან ხორავა (სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოც. პროფესორი), დაზმირ ჯოჯუა (სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოც. პროფესორი)