საისტორიო ძიებანი VI (2003)

 

 

მთავარი

წელიწდეულები

სარედაქციო კოლეგია 

English

Russian

საკონტაქტო

ინფორმაცია

 

კრებულის ჩამოტვირთვა  (2Mb. ფაილის გასახსნელად კომპიუტერზე უნდა გეყენოთ Adobe Acrobat Reader 5.0 ან უფრო მაღალი ვერსია)

 

 

აფხაზეთი – ტკივილი ჩვენი


ზურაბ პაპასქირი. მითი ქართველთა მხრიდან აფხაზი ხალხის ეთნო-
კულტურული ინდივიდუალობის მოშლის ე.წ. „მცდელობის“ შესახებ
XX საუკუნის 30-იანი წლების მიწურულსა და 40-იან წლებში
 

საქართველოს ისტორია


ირაკლი არღვლიანი. ბიზანტიური წყაროები მისიმიანთა ტომის
შესახებ

ლია ახალაძე. წებელდის ჭედური წარწერები

დავით ზაქარაია. პოლიტიკური ვითარება აფხაზეთში XVIIIს. ბოლო
მეოთხედში. ქელეშ-ბეი შარვაშიძის პოლიტიკური მოღვაწეობის
პირველი პერიოდი. 1774-1800წწ.

ბეჟან ხორავა. 1830 წლის აფხაზეთის ექსპედიცია

ნონა ჭანტურია. ტრაპიზონის კონფერენციის საკითხი ეროვნული
საბჭოს სხდომებზე

დაზმირ ჯოჯუა. საქართველოს ეროვნული მოძრაობის პერიოდიზაციის
საკითხისათვის. XXს. II ნახევარი
 

არქეოლოგია, ეთნოგრაფია


კობა ოკუჯავა. სასჯელთა ფორმები შავიზღვისპირა ადიღების
ჩვეულებით სამართალში. XIX საუკუნის ეთნოლოგიური მასალების
მიხედვით

დიტო დევდარიანი. რელიგიური დღესასწაულები დალის სვანეთში.
„ლამპრობ“

ისტორიული მხარეთმცოდნეობა

ბორის კვარაცხელია. ზოგი რამ გულრიფშის რაიონის ისტორიულ
წარსულზე
 

მსოფლიო ისტორია


კახაბერ ფიფია. კოლხეთი რომის იმპერიის პროვინციულ სისტემაში
დანიშვნის დროის საკითხისათვის

ნოდარ ბერულავა. დასავლეთ ევროპის რაინდთა შეიარაღების
განვითარება X-XIV საუკუნეებში

თენგიზ (ესტატე) ანთელავა. ზოგი რამ კაზაკებისა და მათი ჩრდილოეთ
კავკასიაში დასახლების შესახებ

გურამ მარხულია. დაშნაკთა ტერიტორიული პრეტენზიები და ე.წ.
„სომხეთის დანაწილების“ საკითხი თურქეთის, საქართველოს და
აზერბაიჯანის პოლიტიკურ წრეებში

თეიმურაზ პაპასქირი. დუმბარტონ ოქსის კონფერენცია.
უმნიშვნელოვანესი ეტაპი გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის
შექმნის გზაზე

თეიმურაზ პაპასქირი. შარლ დე გოლის ვიზიტი მოსკოვში და
სსრკ-საფრანგეთის სამოკავშირეო ხელშეკრულების დადება

ომარ არდაშელია. ალჟირის კრიზისი და შარლ დე გოლის პოლიტიკა
 

კონსტანტინე გამსახურდია – 110


ზურაბ პაპასქირი. საქართველოს ისტორიის ზოგიერთი საკითხის
კონსტანტინე გამსახურდიასეული გააზრება
 

კრიტიკა, ბიბლიოგრაფია


ზურაბ პაპასქირი. ნაშრომი საქართველოს პოლიტიკური გაერთიანების
საკითხებზე