საისტორიო ძიებანი V (2002)

 

 

მთავარი

წელიწდეულები

სარედაქციო კოლეგია 

English

Russian

საკონტაქტო

ინფორმაცია

 

კრებულის ჩამოტვირთვა(2,7Mb. ფაილის გასახსნელად კომპიუტერზე უნდა გეყენოთ Adobe Acrobat Reader 5.0 ან უფრო მაღალი ვერსია)


საქართველოს ისტორია

ზურაბ პაპასქირი. საქართველოს ტერიტორიული და სახელმწიფოებრივი მთლიანობის პრობლემა უძველესი დროიდან დღემდე

კახაბერ ფიფია. ანტონინუს პიუსის მიერ ლაზებისათვის მეფის დანიშვნის დროის საკითხისათვის

ია ჯიჭონაია. საისტორიო ტრადიცია დავით სოსლანის ბაგრატიონობის შესახებ

ლია ახალაძე. სამშენებლო წარწერა წებელდიდან

ანჟელა ბოკუჩავა. საქართველოში კათოლიკე მისიონერთა მოღვაწეობის ისტორიიდან. საქართველო-ვატიკანის ურთიერთობა

ნატო ჯიქია. პოლიტიკური პროცესები ლიხთიმერეთში XIII საუკუნეში და აფხაზეთი

ნატო ჯიქია. გენუის ფაქტორიები საქართველოს შავიზღვისპირეთის აფხაზეთის სანაპიროზე

გონელი არახამია. ოდიშის ერისთავთა ქრონოლოგიის საკითხისათვის

ნონა ჯაიანი. ბიჭვინთის იადგარის შესწავლის ერთი საკითხი

ზაზა წურწუმია. აფხაზეთის ისტორიის ზოგიერთი საკითხი თურქულ ისტორიოგრაფიაში

ბეჟან ხორავა. აფხაზეთის სამთავროს გაუქმება და აფხაზეთის კოლონიზაციის ზოგიერთი საკითხი XIXს. 60-70-იან წლებში

ფრიდონ სიხარულიძე. განმანათლებლობა XIX-XX საუკუნეთა მიჯნაზე

ტასო კვიციანი. ქართველი სამღვდელოების ბრძოლა საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენისათვის. 1905წ. მაისის ყრილობა

ნანა ირემაშვილი. XX საუკუნის დამდეგის სოციალისტ-ფედერალისტური პრესა აფხაზეთის შესახებ

გურამ მარხულია. 1919 წლის სომხეთ-საქართველოს კონფერენცია და ტერიტორიული დავა სომხეთსა და საქართველოს შორის 1919-1921 წლებში

ნოდარ დარსანია. აფხაზეთის რევოლუციური კომიტეტის საკადრო პოლიტიკა. 1921წ. თებერვალი – 1922წ. თებერვალი

თენგიზ გრიგოლია. ეროვნული სახელმწიფოებრიობის აღდგენა და საქართველოს ჩართვის პერსპექტივები საერთაშორისო ეკონომიკურ თანამშრომლობაში

თენგიზ გრიგოლია. კავკასიის საექსპორტო ნავთობსადენის ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის პროექტის რეალიზაციის ამოცანები და პერსპექტივები

არქეოლოგია, ეთნოგრაფია

რევაზ ხვისტანი, ლერი ჯიბლაძე, რევაზ პაპუაშვილი, კახაბერ ფიფია. ბრინჯაოს ხანის ახალი არქეოლოგიური აღმოჩენა მდ. ენგურის აუზიდან

კობა ოკუჯავა. კომპოზიციის სისტემა შავიზღვისპირა ადიღების ჩვეულებით სამართალში. XIX საუკუნის ეთნოლოგიური მასალების მიხედვით

მსოფლიო ისტორია

ნარგიზა გამისონია. ფრანკების ეთნოგენეზის საკითხისათვის

დაზმირ ჯოჯუა. „პრინცების პროექტი“ და „საქართველოს საკითხი“

დოდო პერტაია. 30-იანი წლების რეპრესიების საკითხისათვის

თეიმურაზ პაპასქირი. ყირიმის კონფერენციის ზოგიერთი დიპლომატიური ასპექტი

კახა კვაშილავა. ავღანეთის რესპუბლიკის საგარეო პოლიტიკა და სსრკ. 1973-1978

პუბლიკაცია

ზურაბ სულაბერიძე. „სამხრეთელი ოსები“ ცნობილი რუსი კავკასიოლოგის პ. ბუტკოვის აღწერილობის მიხედვით

მარიამ ლორთქიფანიძე – 80

ზურაბ პაპასქირი. სახელოვანი მეცნიერის სახელოვანი იუბილე