საკონტაქტო ინფორმაცია

 

 

მთავარი

წელიწდეულები

სარედაქციო კოლეგია 

English

Russian

საკონტაქტო

ინფორმაცია

 

სარედაქციო კოლეგიის მისამართი: სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქ. თბილისი, ჯიქიას ქ. №9, თბილისი, 0185

ტელ.: 54-14-12; მობ.: 895-54-50-83

სტატიების მოწოდება შესაძლებელია ელექტრონული ფოსტით: saistoriodziebani@gmail.com 

სქოლიოს ფორმატის შესახებ დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის ჩამოტვირთეთ შემდეგი ფაილი ან იხილეთ კრებულის უკანასკნელი ტომი. სხვა ფორმატით შესრულებული სქოლიოების შემთხვევაში სტატია დაუბრუნდება ავტორს სქოლიოების ჩასასწორებლად.