เกม

คลิกเล่นเกม
   
http://www.apivat.com/games/game_asean.swf  http://www.apivat.com/games/game-asean2013.swf
http://inno.pyo1.go.th/bbr/images/game/map.swf
http://inno.pyo1.go.th/bbr/images/game/flag.swf
http://inno.pyo1.go.th/bbr/images/asean/brunai.swf
http://inno.pyo1.go.th/bbr/images/asean/cam.swf
http://inno.pyo1.go.th/bbr/images/asean/lao.swf
http://inno.pyo1.go.th/bbr/images/asean/malay.swf
http://inno.pyo1.go.th/bbr/images/asean/thai.swf
 
ขอบคุณข้อมูล
http://www.apivat.com/joomla/index.php/home/1-flash/50-2013-11-06-13-5755
http://inno.pyo1.go.th/bbr/index.php?option=com_content&view=article&id=236&Itemid=178
Comments