4.5. ТРЕНЕРСКИ НАСТАВНИ МАТЕРИЈАЛИ

4.5.1. КЊИГА - ВАРИЈАНТЕ СИЦИЛИЈАНКЕ

4.5.1. Knjiga - Varijante Sicilijanke.pdf

4.5.2. КЊИГЕ ЗА ТРЕНИНГ БЕЛОГ 2016.

4.5.2. Knjiga za trening belog 2016.pdf

4.5.3. КЊИГЕ ЗА ТРЕНИНГ ЦРНОГ 2016.

4.5.3. Knjiga za trening crnog 2016.pdf

4.5.4. КЊИГЕ А04 ЗА ТРЕНИНГ 2017.

4.5.4. Knjiga A 04 za trening 2017.pdf

4.5.5. КЊИГЕ А07 ЗА ТРЕНИНГ 2017.

4.5.5. Knjiga A 07 za trening 2017.pdf

4.5.6. КЊИГЕ А14 ЗА ТРЕНИНГ 2017.

4.5.6. Knjiga A 14 za trening 2017.pdf

4.5.7. КЊИГЕ А15 ЗА ТРЕНИНГ 2017.

4.5.7. Knjiga A 45 za trening 2017.pdf

4.5.8. КЊИГЕ А90 ЗА ТРЕНИНГ 2017.

4.5.8. Knjiga A 90 za trening 2017.pdf

4.5.9. КЊИГЕ SICILIAN NAJDORF B90 ЗА ТРЕНИНГ БЕЛОГ 2018.

4.5.9. Knjige Sicilian Najdorf B 90 za trening oyvaranja belog 2018..pdf

4.5.10. КЊИГЕ SICILIAN NAJDORF B90 ЗА ТРЕНИНГ ЦРНОГ 2018.

4.5.10. Lnjige Sicilian Najdorf B 90 za trening crmpg 2018.pdf

4.5.11. КЊИГЕ SICILIAN SHEVENINGEN ЗА ТРЕНИНГ ЦРНОГ 2018.

4.5.11. Lnjige Sicilian Sheveningen B80 - B85. za trening crnog 2018..pdf

4.5.12. КЊИГЕ SICILIAN B23 ЗА ТРЕНИНГ ЦРНОГ 2018.

4.5.12. Knjige Sicilian B 23 za trening crnog 2018.pdf

4.5.13. КЊИГЕ QUEEN PAWN GAME D00 ЗА ТРЕНИНГ ЦРНОГ 2018.

4.5.13. Lnjige Queen Pawn Game D 00 za trening crnog 2018..pdf

4.5.14. КЊИГЕ QUEEN'S GAMBIT D59 ЗА ТРЕНИНГ ЦРНОГ 2018.

4.5.14. Knjige Queen's Gambit D 59 za trening crnog 2018.pdf

4.5.15. КЊИГЕ ЗА ТРЕНИНГ БЕЛОГ 2019.

4.5.15. B 90 Sicilian Najdorf White wins.pdf

4.5.16. КЊИГЕ ЗА ТРЕНИНГ ЦРНОГ 2019.

4.5.16. B 80 - 85 Sicilian Sheveningen Black wins.pdf