4.4. СУДИЈСКИ НАСТАВНИ МАТЕРИЈАЛИ

4.4.1. ПРАВИЛА ШАХА ФИДЕ 2014.

4.4.1. Pravila saha FIDE 2014.pdf

4.4.2. ЗАДАЦИ ИЗ ПРАВИЛА ШАХА ФИДЕ 2014.

4.4.2. Zadaci iz Pravila saha FIDE 2014.pdf

4.4.3. ПРАВИЛА ШАХА ФИДЕ 2017.

4.4.3. Pravila saha FIDE 2017,.pdf

4.4.4. ПРАВИЛА ШАХА ФИДЕ 2018.

4.4.4. Pravila saha FIDE 2018..pdf

4.4.5. ОСВАЈАЊЕ ТИТУЛА – СА ПРИМЕРИМА

4.4.5. Osvajanje titula - sa primerima.pdf

4.4.6. РЕЈТИНГ СИСТЕМ – СА ПРИМЕРИМА

4.4.6. Rejting sistem - sa primerima.pdf

4.4.7. ТУРНИРСКА ПРАВИЛА ФИДЕ

4.4.7. Turnirska pravila FIDE.pdf

4.4.8. КУП СИСТЕМ

4.4.8. Kup sistem.pdf

4.4.9. БЕРГЕРОВ СИСТЕМ – СА ПРИМЕРИМА

4.4.9. Bergerov sistem - sa primerima parovanja.pdf

4.4.10. ШВАЈЦАРСКИ СИСТЕМИ

4.4.10. Svajcarski sistemi.pdf

4.4.11. РУЧНО ПАРОВАЊЕ У ШВАЈЦАРСКИМ СИСТЕМИМА

4.4.11. Rucno parovanje u Svajcarskom sistemu.pdf

4.4.12. ДОДАТНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДЕОБУ МЕСТА

4.4.12. Dodatni kriterijumi za deobu mesta - sa primerima.pdf

4.4.13. БЕРГЕРОВЕ ТАБЛИЦЕ

4.4.13. БЕРГЕРОВЕ ТАБЛИЦЕ

4.4.13. Bergerove tablice.pdf

4.4.14. ШАХОВСКЕ КАТЕГОРИЈЕ

4.4.14. Sahovske kategorije.pdf

4.4.15. ОПШТИ ПРАВИЛНИК О ТАКМИЧЕЊИМА

4.4.15. Opsti Pravilnik o takmicenjima.pdf

4.4.16. ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ

4.4.16. Pravilnik o registraciji.pdf

4.4.17. ПРАВИЛНИК О СУДИЈАМА

4.4.17. Pravilnik o sudijama.pdf

4.4.18. ПРАВИЛНИК О СУДИЈСКИМ ТИТУЛАМА

4.4.18. Pravilnik o sudijskim titulama.pdf

4.4.19. КОМПЈУТЕРСКО ПАРОВАЊЕ ПРОГРАНОН SWISS MANAGER

4.4.19. Kompjutersko parovanje programom Swiss Manager.pdf

4.4.20. КОРИШЋЕЊЕ ДИГИТАЛНОГ ШАХОВСКОГ САТА – DGT 2010

4.4.20. Koriscenje elektronskog sata DGT 2010.pdf