4. ШКОЛА ШАХА

4.1. НАСТАВНИ ПРОГРАМ ПРЕДМЕТА ''ШАХ''

4.1.1. Nastavni program Ministra prosvete.PDF

4.2. УВОД У ШАХ

4.2.1. ДЕФИНИЦИЈЕ ШАХА

4,2,1, Definicije saha.pdf

4.2.2. ИСТОРИЈАТ ШАХА

4.2.2. Istorijat saha.pdf

4.2.3. ЗНАЧАЈ ШАХА

4.2.3. Znacaj saha.pdf

4.2.4. АСПЕКТИ ШАХА

4.2.4. Aspekti saha.pdf

4.2.5. АРАПСКИ ПИСАЦ О ШАХУ

4.2.5. Arapski pisac o sahu.pdf

4.2.6. ШАХОВСКЕ ИЗРЕКЕ

4.2.6. Sahovske izreke.pdf

4.2.7. ШАХ КАО ТЕМА

4.2.7. Sah kao tema.pdf

4.3. УЛАЗАК У СВЕТ ШАХА

4.3.0. КЊИГА – УЛАЗАК У СВЕТ ШАХА

4.3.0.. Knjiga - Ulazak u svet saha.pdf

4.3.1. ПРЕДГОВОР

4.3.1. Predgovor.pdf

4.3.2. УЛАЗАК У СВЕТ ШАХА

4.3.2. Ulazak u svet šaha.pdf

4.3.3. ОСНОВНА ПРАВИЛА

4.3.3. Osnovna pravila.pdf

4.3.4. ПРАВИЛА ТАКМИЧЕЊА

4.3.4. Pravila takmičenja.pdf

4.3.5. ОТВАРАЊЕ

4.3.5. Otvaranje.pdf

4.3.6. НАЈЧЕШЋА ОТВАРАЊА БЕЛИХ

4.3.6. Najcesca otvaranja belih.pdf

4.3.7. НАЈЧЕШЋА ОТВАРАЊА ЦРНИХ

4.3.7. Najcesca otvaranja crnih.pdf

4.3.8. НАЈЧЕШЋЕ ГРЕШКЕ У ОТВАРАЊУ

4.3.8. Najcesce greske u otvaranju.pdf

4.3.9. КОМБИНАЦИЈА

4.3.9. Kombinacija.pdf

4.3.10. СРЕДИШЊИЦА

4.3.10. Središnjica.pdf

4.3.11. ЗАВРШНИЦА

4.3.11. Završnica.pdf

4.3.12. НАЈЛЕПШЕ ОДИГРАНЕ ПАРТИЈЕ

4.3.12. Najlepše odigrane partije.pdf

4.3.13. ЛИТЕРАТУРА

4.3.13. Literatura.pdf