3.5. ФИНАНСИЈЕ

3.5.1. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 2015.

3.5.1. Finansijski izvestaj 2015.pdf

3.5.2. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 2016.

3.5.2. Finansijski izvestaj 2016.pdf

3.5.3. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 2017.

3.5.3. Finansijski izvestaj 2017.pdf

3.5.4. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 2018.

3.5.4. Finansijski izvestaj 2018.pdf

3.5.5.1. ФИН. ИЗВЕШТАЈ ЗА I КВАРТАЛ 2019.

3.5.5.1. Finansijski izvestaj za I Kvartal 2019.pdf