3.4. ОДЛУКЕ

3.4.1. ОДЛУКА О ЧЛАНАРИНИ

3.4.1. Odluka o clanarini.pdf

3.4.2. ПРАВИЛНИК О ВОЂЕЊУ КЊИГЕ ЧЛАНОВА

3.4.2. Pravilnik o vodjenju knjige clanova.pdf

3.4.3. ПРИСТУПНИЦА ШАХОВСКОМ САВЕЗУ ВОЈВОДИНЕ

3.4.3. Pristupnica Sahovskom savezu Vojvodine.pdf

3.4.4. ПРИСТУПНИЦА САВЕЗУ СПОРТОВА РУМА

3.4.4. Pristupnica Savezu sportova Ruma.pdf

3.4.5. ПОТВРДА САВЕЗА СПОРТОВА РУМА

3.4.5. Potvrda Saveza sportova Ruma.pdf

3.4.6. ОБЕЛЕЖЕН ЈУБИЛЕЈ 2011. - 2016.

3.4.6. Obelezen jubilej 2011. - 2016..pdf

3.4.7. ЗАПИСНИК IV ИЗБОРНЕ СКУПШТИНЕ

3.4.7. Zapisnik IV izborne Skupstine SK Brile.pdf

3.4.9. ЗАХТЕВ ЗА ДОДЕЛУ ПРОСТОРА

3.4.9. Zahtev za dodelu prostora.pdf

3.4.10. ПОТВРДА ШС ВОЈВОДИНЕ

3.4.10. Potvrda Sahovskog saveza Vojvodine.pdf

3.4.11. ЗАПИСНИК XI РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ

3.4.11. Zapisnik XI redovne Skupstine.pdf

3.4.12. ОБНОВА ЗАХТЕВА ЗА ДОДЕЛУ ПРОСТОРА

3.4.12. Obnova zahteva za dodelu prostora.pdf

3.4.13. ЗАХТЕВ СПОРТСКОМ САВЕЗУ

3.4.13. Zahtev sportskom saveyu.pdf

3.4.14. САДРЖАЈ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС 2019.

3.4.14. Sadrzaj Prijave na Konkurs.pdf

3.4.15. ПОПУЊЕНИ ОБРАСЦИ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС

3.4.15. Popunjeni obrasci Prijave na Konkurs.pdf

3.4.16. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2018. Г.

3.4.16. Izvestaj o radu 2018.pdf

3.4.17. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ УТ ЗА 2018.

3.4.17.. Finansijski izvestaj 2018.pdf

3.4.18. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ВБ ЗА 2018-

3.4.18. Finansijski izvestaj VB za 2018.pdf

3.4.19. ПРОГРАМСКИ ЦИЉЕВИ И ПРОЈЕКТИ ЗА 2019-

3.4.19. Programski ciljevi i projekti 2016.pdf

3.4.20. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2019.

3.4.20. Finansijski plan 2019..pdf