3. АКТА

3.1. АКТА ВИШИХ ОРГАНА

3.1.1. Закон о спорту 2016.

3.1.2. Решење о упису у АПР

3.1.3. Подаци ШК БРИЛЕ у АПР-у

3.1.4. Потврда Пореске управе о ПИБ-у

3.1.5. Решење о упису у матичну евиденцију

3.1.6. Статут Шаховског савеза Србије 2017.

3.1.7. Статут Шаховског савеза Војводине 2017.

3.2. ОСНОВНА АКТА

3.2.1. Одлука о оснивању

3.2.2. Статут

3.3. УГОВОРИ

3.3.1. Уговор о рачуну са Управом за трезор

3.3.2. Уговор о рачуну са Војвођанском банком

3.3.3. Уговор о закупу

3.3.4. Уговор са тренером

3.3.5. Уговор о финансирању из буџета

3.3.6. Анекс Уговора о финансирању из буџета

3.4. ОДЛУКЕ

3.4.1. Одлука о чланарини

3.4.2. Правилник о вођењу Књиге чланова

3.4.3. Приступница Шаховском савезу Војводине

3.4.4. Приступница Савезу спортова општине Рума

3.4.5. Потврда Савеза спортова општине Рума

3.4.6. Обележен јубилеј 2011. – 2016.

3.2.7. Записник IV Изборне Скупштине

3.2.8. Одлука по Конкурсу за финансирање

3.2.9. Захтев за доделу простора

3.5. ФИНАНСИЈЕ

3.5.1. Финансијски извештај 2015.

3.5.2. Финансијски извештај 2016.

3.5.3. Финансијски извештај 2017.

3.5.4. Финансијски извештај I Квартал 2018.

3.5.5. Финансијски извештај II Квартал 2018.

3.5.6. Финансијски извештај III Квартал 2018.

3.5.7. Финансијски извештај за IV Квартал 2018.

3.5.8. Финансијски извештај 2018.