2.2. СУДИЈЕ ШАХА

2.2.1. ДИПЛОМА ОПШТИНСКОГ СУДИЈЕ

2.2.1. Diploma Opstinskog sudije.pdf

2.2.2. ДИПЛОМА РЕГИОНАЛНОГ СУДИЈЕ

2.2.2. Diploma Regionalnog sudije.pdf

2.2.3. ПОТВРДА ЗА SWISS MANAGER

2.2.3. Potvrda za Swiss manager.pdf

2.2.4. ДИПЛОМА НАЦИОНАЛНОГ СУДИЈЕ

2.2.4. Diploma Nacionalnog sudije.pdf

2.2.5. ЛИЦЕНЦИРАНЕ ШАХОВСКЕ СУДИЈЕ У СРБИЈИ

2.2.5. Licencirane sudije saha u Srbiji.pdf

2.2.6. УВЕРЕЊЕ ТИМСА О ЗВАЊУ НАЦИОНАЛНОГ СУДИЈЕ ШАХА

2.2.6. Uverenje TIMSa o zvanju Nacionalnog sudije.pdf

2.2.7. СУДИЈСКА ТИТУЛА ФИДЕ

2.2.7. Sudijska titula FIDE.pdf