2. ЧЛАНСТВО

2.1. ЧЛАНОВИ, РУКОВОДСТВО И ТАКМИЧАРИ

2.1.1. Књига чланова

2.1.2. Књига оснивача

2.1.3. Списак делегата Скупштине

2.1.4. Књига заступника

2.1.5. Књига чланова Управног одбора

2.1.6. Књига чланова Надзорног одбора

2.1.7. Списак лиценцираних такмичара

2.2. СУДИЈЕ ШАХА

2.2.1. Диплома Општинског судије

2.2.2. Диплома Регионалног судије

2.2.3. Потврда за Swiss manager

2.2.4. Диплома Националног судије

2.2.5. Лиценциране шаховске судије у Србији

2.2.6. Уверење ТИМС-а о звању Националног судије шаха

2.2.7. Судијска титила ФИДЕ

2.3. ТРЕНЕР ШАХА

2.3.1. FIDE Trainers’ Commission

2.3.2. Семинар за тренере шаха 2015.

2.3.3. Сертификат тренерске комисије ФИДЕ

2.3.4. Диплома – тренерска титула ФИДЕ

2.3.5. Уверење ТИМС-а о звању тренера шаха

2.3.6. Уговор са тренером шаха

2.3.7. Лиценцирани тренери шаха у Србији

2.3.8. Тренерска титула ФИДЕ

2.4. ПРИЗНАЊА ЧЛАНОВИМА

2.4.1. Захвалница ШС Војводине Попић Симеону

2.4.2. Захвакница ШС Војводине Јакић Драгиши