Intervju s predsednikom društva Boštjanom Grošljem

1.         Je bilo minulo leto za šahovsko društvo Domžale razgibano? 

Da. Udeleževali smo se različnih tekmovanj in dosegali na njih lepe uspehe, izvedli turnirje v pospešenem šahu, v sodelovanju z Zavodom za šport regijska prvenstva za OŠ, začeli z načrtno vzgojo mladih šahistov, imeli volilni občni zbor, izdelali spletno stran...

 

2.         Lani si prevzel predsedovanje društvu. Vsekakor to ni lahka naloga…

Je odgovorna naloga, predvsem pa zame izziv, da šah v Domžalah dobi nov zagon. Tu mi pomagata predvsem žena Petra in pa Vid Vavpetič, ki je glavni šahovski delavec v društvu že dolga leta.

 

3.         Kako je s klubskim življenjem in člani?
Tu so petkovi študijski večeri v šahovski sobi, članske lige,  tradicionalno novoletno srečanje,
pa srečanja in igre v baru Sahara na Viru. Radi pa se pridružimo dogodkom, ki jih prirejajo
sosednji šahovski klubi in društva.

 

4.         Društvo namenja tudi več pozornosti delu z najmljašimi.
Od jeseni 2008 naši člani vodijo šahovske krožke na OŠ Rodica, OŠ Preserje in OŠ Dob, že
več let pa na OŠ Venclja Perka. Veseli smo, da so šole sprejele našo ponudbo in da je odziv
otrok velik. Šah ima v šoli tudi veliko vzgojno moč, zato je prav, da se ga ponudi čimprej.Otroci
radi hodijo na turnirje, kjer se kalijo, pridobivajo izkušnje in vidijo, kakšna je njihova dejanska
šahovska moč. Poleg krožkov izvajamo tudi šahovsko pripravnico (ob petkih od 16.30 do 19h)
za vse, ki si želijo izpopolniti svoje znanje in jim šahovski krožki niso dovolj.

 

5.         Med mladimi šahisti izstopajo Jure Plaskan, Matej Filip in Špela Orehek, za njimi pa je nekakšna praznina.
Težko jo bo zapolniti, saj z mnogimi generacijami otrok nismo delali. V to smer bo usmerjen
moj največji trud v prihodnje. Avgusta bomo v Domžalah npr. organizirali tedenski šahovski
tabor za mlade, ki bo gotovo zanimiv (šah+bazeni+kosilo).

 

6.         Kako je pri zagotavljanju denarja za dejavnost društva?
Hvaležni smo občini, ki nas podpira v okviru razpisov. Ker večino dela opravimo prostovoljsko,
se nekako izide.
 
avtor intervjuja: JOŽE SKOK
Comments