CONSELL ESCOLAR


MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR
Constitució pel curs 2016/17

DIRECTORA:    Magdalena Columbrans

CAP D'ESTUDIS:   Laura Mercadal

SECRETÀRIA:    Sara Sintes


MESTRES DEL CENTRE:

Carmen Andreu

Juan Esteban Vargas

Rita Ameller

Purificación Astol

Mª Jesus Carreras


REPRESENTANT DE L'AMPA:    Victòria Coll Hellyer


PARES D'ALUMNES:

Jordi Fàbregues

Carmen Bruque

Marga Quintana

Miquel Cardona


PERSONAL NO DOCENT DEL CENTRE: Casto Solera


REPRESENTANT DE L'AJUNTAMENT: Maria Membrive


COMISSIÓ PERMANENT

DIRECTORA

Magdalena Columbrans

CAP D'ESTUDIS

Laura Mercadal

SECRETARIA

Sara Sintes

MESTRES

Purificación AstolCOMISSIÓ MENJADOR

DIRECTORA:

Magdalena Columbrans

SECRETARIA

Sara Sintes

MESTRES

Rita Ameller

PARES

Jordi FàbreguesCOMISSIÓ REUTILITZACIÓ

DIRECTORA

Magdalena Columbrans

CAP D'ESTUDIS

Laura Mercadal

MESTRES

Carmen Andreu

COORDINADOR REUTILITZACIÓ

Rita Ameller

REPRESENTANT PARES I AMPA

Victòria Coll


COMISSIÓ CONVIVÈNCIA

DIRECTORA:

Magdalena Columbrans

CAP D'ESTUDIS

Laura Mercadal

MESTRES

Mª Jesús Carreras

EOEP

Orientadora/ Equip de Suport

PARES

Marga Quintana

PERSONAL I SERVEIS

Casto SoleraCOMISSIÓ ECONÒMICA

DIRECTORA

Magdalena Columbrans

SECRETÀRIA

Sara Sintes

PARES

Carmen Bruque

MESTRES

Juan Esteban Vargas

REPRESENTANT AJUNTAMENT

Maria MembriveComments