SAGRADA FAMILIA

                                                               
 

Edifici religiós que ha esdevingut un dels símbols de Barcelona i ha donat nom al barri que l'envolta. Iniciat per l'Associació Josefina —fundada pel llibreter J.M.Bocabella el 1866—, el projecte inicial el féu l'arquitecte Francesc de P.del Villar i la primera pedra fou col·locada el 1882. L'any següent Villar renuncià a l'obra i se'n féu càrrec l'arquitecte Antoni Gaudí, que optà per anar modificant el projecte primitiu sense fer-ne un de nou. Un important donatiu permeté vers el 1893 de plantejar-se el temple amb una grandiositat no prevista. Gaudí decidí d'enllestir una façana per tal de deixar llibertat a les generacions futures en la forma d'acabar-lo: la façana del Naixement es completà el 1925 i s'iniciaren les torres que donarien la imatge de la part gaudiniana del temple.
A la mort de Gaudí (1926), l'arquitecte D.Sugranyes acabà les tres torres que hi faltaven per completar. L'obra restà aturada entre el 1935 i el 1952, fora de treballs de restauració. A partir d'aquest darrer any els arquitectes F.Quintana, L.Bonet i Garí i I.Puig i Boada aixecaren la nova façana de la Passió, les torres de la qual foren inaugurades l'any 1976. L'any 1981 s'inaugurà la plaça de Gaudí, davant de la façana del Naixement, que en millorà la visió. El projecte fou de N.M.Rubió i Tudurí. El 1986 hom encomanà a J.M.Subirachs la realització de les escultures de la façana de la Passió, i el 2000 finalitzaren les obres de cobriment de la nau central. D'ençà del 1987 J.Bonet i Armengol coordina i dirigeix les obres, amb la col·laboració de C.Boixader, J.Gómez i J.Margarit. L'absència de cap pla de conjunt projectat per Gaudí ha comportat que la idea de completar el temple hagi estat controvertida i fluctuant. D'una banda, pesen els enormes costos que representa una obra d'aquest tipus. En un principi, la dependència de les donacions particulars n'amenaçà sovint la paralització. Tanmateix, els creixents ingressos procedents dels visitants, sobretot a partir dels anys noranta, han modificat aquesta situació. D'altra banda, les crítiques d'ordre estètic a la continuació de l'obra parteixen de la suposició que la creativitat excepcional de Gaudí resultaria desdibuixada amb l'addició d'estils diferents. De fet, la part bastida per Villar és neogòtica, i la façana de la Passió, basada només en dibuixos de Gaudí, tan sols imita els aspectes formals de l'obra gaudiniana que, per la seva part, varia des d'una lliure i imaginativa interpretació del neogòtic (acabament de la cripta i absis) i el modernisme de la façana del Naixement fins a l'expressionisme i el cubisme de les torres i pinacles. El temple és sens dubte l'edifici català més conegut arreu del món.
Antoni Gaudí

Gaudí es la màxima figura de l’arquitectura catalana i es conegut arreu del món.
Nascut el 25 de juny de 1852, va fer els estudis de batxillerat a les Escoles Pies de Reus, traslladant-se posteriorment a Barcelona a on estudià a l'Institut d'Ensenyament Mitja i a la Facultat de Ciències.
El 1873 ingressa a l'Escola provincial d'Arquitectura de Barcelona, on es va graduar l’any 1878, obtenint el títol d’arquitecte.
La seva vida professional es va desenvolupar a Barcelona, on es pot contemplar la part mes fonamental de la seva obra.  La situació social en que va viure, una època de fort desenvolupament econòmic i urbanístic de la ciutat, el patronatge d’una poderosa classe mitjana amb desig d’acostar-se a les tendències imperants a Europa, la coincidència amb el fenomen de la "Renaixença", varen servir de "brou de cultiu" a la fantasia i imaginació desbordant de Gaudí.
Influenciat per Viollet Le Duc i Ruskin, va ser un dels pilars fonamentals del "
Modernisme", estil dintre del que se’l classifica, encara que la seva sigui una estètica, com la de molts grans genis, difícilment classificable, essent moltes les opinions que l’inclouen dintre d’altres corrents artístiques.
La biografia de Gaudí esta íntimament relacionada amb la família Güell - veure a la dreta un retrat del comte de Güell -, una família de gran prestigi dintre dels ambients industrials i artístics de l’època a Barcelona. Per aquesta família va construir una part important de la seva obra, com el Palau Güell, la Cripta de la Colònia Güell i el Park Güell entre altres treballs.
A més d’una amplia representació d’edificis residencials i urbans, la labor arquitectònica de Gaudí es va sublimar dintre de l’àmbit religiós en que es poden classificar algunes de les seves obres més importants, com la
Sagrada Família de Barcelona, la Cripta de la  Colònia Güell de Santa Coloma de Cervelló ja mencionada i el Col·legi Santa Teresa de Ganduxer també a Barcelona. 
La seva visió de l’arquitectura com un tot, fa que la seva empremta es manifesti no només en les façanes i zones externes dels seus edificis, sinó en els interiors que denoten un intens treball que desenvolupà amb la col·laboració de nombrosos artesans.
Després dels anys d’oblit i de crítica que va generar el "Noucentisme", avui en dia, la fama d’en Gaudí ha esdevingut un fet reconegut arreu del món, tant per part dels especialistes, com del públic en general.
Antoni Gaudí mort a Barcelona atropellat per un tramvia el 10 de Juny de 1926.

 
Gimcana Per Fer En La Sagrada Familia
 
 

1. Observa que hi ha vuit portiques diferents. Digues els seus noms i quins personatges apareixen.

2. Sobre el mur de la pasió, qui hi ha en daurat?

3. Escriu el fragment que surt inscrit de la divina comedia de Dante a la Porta de Coronació.

4. Quantes torres pots veure?

5. Quantes d'aquestes romanen encara en construcció?

6. Què va causar la destrucció del taller de la Sagrada Família al 1936?

7. Quin relleu podem apreciar a la cripta?

8. Que és l'arbre de la vida?

9. Quina forma té?

10. Quins personatges hi ha al seu interior?

11. Que hi ha al damunt de les finestres del claustre?

12. Quantes columnes es troben a la nau central?

13. Quin és el numero protagonista del quadrat màgic?

14. Al costat de què es troba?

15. Quin creus que es el motiu d'això?

16.  On es troba el museu del temple?

17.  I les seves escoles?

18.  Damunt el cap de Maria quin element s'hi observa?

19. Què vol simbolitzar?

20.  Amb quin animal està representat el Jerusalem Celestial?

21. Quants metres creus que fan aproximadament les columnes?

22. Hi ha una façana que es la principal i dona accés a la nau central. Quina és?

23. Quantes portes té la façana de la passió?

24. Com se diuen?

25. Que simbolitza cadascuna?

26. Quina és la façana més gran de totes?

27. Quantes capilles podem trobar a la cripta?

28. Quin nom reb cadascuna?

29. En que s'assembla la Sagrada Família al Parc Güell?

30.  Fes un petit dibuix de la Sagrada Família.
 
Comments