انتهورا


ما مرد شرابیم و کبابیم و ربابیم

با سلام

این وبلاگ به تمام دوستانی تقدیم است که ذوقی در خود میبینند و حس ابتکار آنان با هنر صبر و حوصله توامان است. غرض از ایجاد و توسعه این وبلاگ آگاهی دادن به کسانی است که مایل به تهیه هرگونه مشروب خانگی هستند.

مبارزه با سوداگران مرگ که هموطنان مرا بخاطر منافع مادی یا مرامی بخاک و خون کشیده و بسیاری را نیز از نعمت بینایی بی نصیب کرده اند نیز هرگز از خاطر نویسنده بدور نخواهد بود.

نام و آدرس وبلاگ اصلی انتهورا و وبلاگ تصویری خمکده است.

http://antahoora.blogspot.com  

http://khomkadeh.blogspot.com