Ordningsregler

Vi har en del regler på Sågbacken, du kan läsa mer om dessa i våra stadgar som du hittar under "Dokumentarkiv".

Kör inte för fort!

En fartgräns på 20 km/h råder på Sågbacken.
Håll nere farten och påminn även dina bilburna gäster och taxiföraren om du åker taxi.

Dricksvatten är för matlagning

Vår brunn tillåter inte att vi använder vattnet till annat än matlagning.
Sjövattnet är dessutom mycket bättre för disk och dusch.

Elda inte på tomten

Vi bor tätt på Sågbacken. Elda inte ris, löv och skräp på tomten. Röken stör dina grannar.
Vi har en brasa där ris kan läggas. Andra sopor kan lämnas till miljöstationen.

Tänk på vad du lägger på brasan

Brasan är avsedd för ris och kvistar och möjligen annat av rent trä.
Se också till att hålla brasan inom de gränser som anvisats. Ibland måste man gå runt brasan när man lägger på ris.

Ställ upp på arbetsdagen

Det är viktigt att alla är med på arbetsdagen eftersom det ökar gemenskapen på Sågbacken. Naturligtvis är det viktigt att vi jobbar också. Alla kan vara med, efter ork och förmåga.
Den som inte kan vara med kan anmäla sig till styrelsen och ibland få en uppgift som kan utföras vid annat tillfälle.
Den som inte deltar på arbetsdagen kommer att avkrävas en avgift.



Comments