Nyheter från 2008 och tidigare

Här återfinns gamla nyheter från sagbackenbro.se från 2008 och tidigare. Senaste nyheten ligger först.

 

Höstarbete 2008-10-11

2008-10-11
Styrelsen tackar alla som deltog i arbetet.

Höst på Sågbacken 2008

Frivillig städdag med eldning 11 oktober

Vattenavstängning sker 12 oktober

Båtklubben hösten 2008

Båtupptagning med kran 

Söndag 12 oktober 2008 kl. 09:00
Samma pris som tidigare år.
Pris per båt beroende på hur många båtar som delar på summan.

Höststäddag på båtklubben

Söndag 19 oktober 2008 kl. 10:00
Dags för städdag i hamnen inför vintersäsongen. Städdagen är frivillig men vi uppskattar allt deltagande. De som ej deltar får finna sig i de åtgärder som eventuellt kan påverka material, trailers, bockar m.m. som ej ägaren tar hand om.

Eventuella frågor till Peter Gentele
0708-273673 alt 08-273238, 08-58242282,
pgokonsult@telia.com .
 
Snart kommer en ny båtsommar.
 

Vision framtid Bro

Bebyggelse föreslås växa hela vägen ner mot Ådö skog på västra sidan. För att närmare knyta samman bebyggelsen ner mot Ådö med den nya norr om observatoriet utnyttjas förutsättningar för en ny bro på jordvallen över viken norr om Tammsvik och/eller en färja längre söderut. Bebyggelsen ut mot Ådö illustreras här med ”fiskarkvarter” med en marin prägel där brygganläggningar och sjöbodar tillåts ligga som utposter utmed vattnet. Här finns också möjlighet för eventuell varvsverksamhet och vinterförvaring av båtar i speciella båtkvarter som på sommaren kan användas för parkering för bilar eller husvagnar. Det redan existerande badet med campingstugorna fortsätter därmed att vara ett centralt inslag i bebyggelsen här. Viktigt är också att ge allmänheten tillgång till vattnet, så även om det formella strandskyddet behöver upphävas i vissa delar är det av största vikt att dess viktiga andemening om tillgänglighet säkerställs och förstärks för en bredare allmänhet, bl a genom att göra brygganläggningarna allmänna och att bygga promenadvägar längs med vattnet.
Upplands-Bros hemsida

Grusfestival

Lördag 16 augusti var det grusfestival på vår egen grusväg Sågbacken.
Med fint väder och månförmörkelse.
Bilderna finns på medlemssidorna.

Bilder från midsommar

Tack till alla som ordnade så att vi fick ännu en fantastisk midsommarafton.
Titta på bilder från när vi klär stången, lotterier, dans kring stången, festen i ladan och Sågbackens fotbollsframgångar.
Bilderna finns på medlemssidorna.

Båtklubbsdagen

Nytta och nöje 7 juni 2008.
Bilderna finns på medlemssidorna.

Carina och Petter - nya på 2:8

Välkomna till Sågbacken.
Tomtnummerkartan

Våra nya adresser

Adresser för alla fastigheter

Protokoll från årsmötet 2008

Här finns protokoll och andra dokument.

Protokollen finns även i pappersform i föreningens brevlåda.

Långtidsplanering - Viktiga datum 2008 och 2009

Styrelsen har gjort en långtidsplanering fram till nästa årsmöte:
 
Kommande händelser under 2008
7/6 Arbetsdag båtklubben med grillfest
20/6 Midsommarfest på ängen, dans i ladan ca 21:00
21/6 Fotboll mot Verkarviken 13.00
16/8 Grusfest
11/10 Städdag
12/10 Vattenavstängning
 
Inplanerade händelser 2009
18/4 Vatten på
25/4 Städdag
10/5 Stämma
 

Göran och Anna - nya på 2:20

Välkommen till Sågbacken.
Tomtnummerkartan

Underlag till stämman

Alla underlag till årsmötet hittar du i Dokumentarkivet på Medlemssidorna.

Vattnet är igång

Tack vare vårt kompetenta vattenlag kunde vattnet sättas på 26 april. Helgen innan hade  stora problem med sönderrostade rör konstaterats.

En lyckad arbetsdag

Ett stort tack till alla som var med.
Bilder från arbetsdagen kan du se om du loggar in på medlemssidorna.

Vägunderhåll vecka 17

Under vecka 17 (21 - 27 april) kommer vår väg att få lite uppfräschning.
Alla ombedes bereda plats för detta underhåll.

Viktiga dagar våren 2008

 • 2008-03-31  Sista dagen för motioner till styrelsen
 • 2008-04-20  Vi hoppas att vattnet kan sättas på - stäng alla kranar!
 • 2008-04-26  Obligatorisk arbetsdag med eldning och korvgrillning - kl 10
 • 2008-04-30  Valborgsmässoeld i Verkaviken
 • 2008-05-11  Stämma - kl 10-12

Sågbacken heter vår väg


Kommunen håller på med adressättning och har föreslagit att vår väg ska heta Sågbacken. Styrelsen har sagt ja till förslaget. Vägen från Ladan mot Tammsvik kommer att heta Stora Granstigen.

Vi kommer så småningom få nummerbeteckningar och skyltar kommer att sättas upp.

Läs mer om förslaget här.

Politikerbesök

 
Representanter från Upplands-Bro kommun kom på besök 2007-10-13.
Läs Verkavikens referat från händelsen.

Bilder från festen!

Bilder kan du bara se om du loggar in och tittar under Endast för medlemmar.

Vattenproblem 2007-08-23


Nu är det problem med dricksvattnet igen. Det är sand och andra partiklar i det.
Vattnet kan tills vidare endast hämtas på vintertappstället.

Yvonne - ny på 2:12


Välkommen Yvonne.

Fredag 13 juli - Pubkväll i ladan


Du får chansen att berätta och/eller lyssna till hur det gick till i svunna tider när det begav sig.
Förena nytta med nöje: Kom till ladan och ta en öl eller ett glas vin så bidrar du till 50-årsjubileet.

Puben är öppen 18 - 22.

Välkommen
önskar jubileumskommittén

Lokatt på besök 3 & 4 juli

En lokatt har observerats i områdets södra ände. Den sågs vi 20-tiden på tisdagen och vid 2:30 på onsdagen. Den försvann sedan längs grusvägen. Den var enligt uppgift "Stor, hög, gulaktig och mycket snabb!".

Sågbacken vann fotbollsturneringen

Omständigheterna spelade Sågbackens lag väl i händerna (och fötterna).

Midsommar

Midsommarafton, midsommar på ängen.

Kl. 10.00 Vi plockar blommar och klär stången.

Kl. 13.00 Lotterier * Chokladhjul *  Pilkastning.

Kl. 13.30 Stången reses * Folkdansare leder dans och lekar, saft och bullar till barnen      

Midsommardagen.

Kl. 13.00 Fotbollsmatch vid Mälarland.

 

 

Loppis - Pubkväll - Jubileum

 • Loppmarknad i ladan lördag den 30 juni. Saker till loppmarknaden kan lämnas i ladan efter midsommar.
 • Pubkväll fredag 13 juli.
 • Jubileumsfest lördag den 18 augusti i ladan.

Lyckad arbetsdag som vanligt

Styrelsen tackar för alla goda insatser på arbetsdagen 28 april.

Bryggan vid pumphuset eldades, korv grillades, kaffe dracks, bullar åts, ladan städades, löv krattades, festplatsen fixades, med mera. Lyckat som vanligt.

Eftersom det blåste hårt och i fel riktning fick stora brasan vänta till dan därpå. Ett särskilt tack till dem som såg till att det brann och att det slocknade.

Sågbacken 50 år - 18/8

Lördagen den 18 augusti 2007 firar vi Sågbacken 50 år.
Jubileumskommittén återkommer med närmare information om tid och plats.
(Tidigare uppgifter om tid och plats gäller inte.)
Se till att boka in detta datum i din kalender.

Loppis

Vårstäda gärna men kasta inte bort något som vi kan sälja!

Årsmöte 13 maj - kl 10-12

Underlag delas ut på arbetsdagen.

Valborgsmässoeld i Verkaviken

Samling kl. 19.30 vid fastighet 1:04 för traditionsenligt fackeltåg. Brasan tänds cirka kl. 20.
Läs mer på Verkavikens webbplats.


Arbetsdag lördag 28 april

Obligatorisk arbetsdag med eldning och korvgrillning - kl 10

Vattnet är igång - 21 april!

Trots besvärliga vindar lyckades vattenlaget få igång både sjövattnet och dricksvattnet.
Hoppas vattnet räcker i år. Ur verksamhetsberättelsen:
Under sommaren slutade plötsligt dricksvattnet att fungera. Pumpen gick oupphörligt och i tron att den var trasig byttes den därför ut. Det visade sig dock att orsaken var alltför stort vattenuttag. Under återstoden av sommaren kunde dricksvatten endast hämtas vid vintertappstället så att brunnen fick möjlighet att återhämta sig. Efter tillbudet har också vattnet under en längre tid innehållit mer partiklar än tidigare.
Det är inte tillåtet att använda dricksvattnet till annat än till matlagning. Misstanken finns att så har skett och vi
kan nu se att det leder till onödigt besvär för vattenlaget, kostnader för föreningen, stora olägenheter för grannarna och i värsta fall en permanent försämring av vattentillgång och vattenkvalitet.

Stämma i Verkaviken

Även vi på Sågbacken är med i "gemensamhetsanläggningen" infartsvägen. Därför har vi blivit kallade till stämma i Verkavikens samfällighetsförening. I praktiken är det båtsektionen som utnyttjar och tar ekonomiskt ansvar för vägen.


Ur kallelsen:
Medlemmar i Verkavikens Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma i Verkavikens samfällighetsförening , Björknäs Ga4 (infartsvägen till Verkaviken).
Plats: Säbyholmsskolan.
Tid: Söndagen den 29 april 2007 kl: 13.00.


Inbrottsförsök i området

2007-03-14
Okända personer har synts på Sågbacken och vi misstänker att inbrottsförsök har gjorts. Inget fullbordat inbrott har dock konstaterats.

Agnes och Ola


Vi har fått nya grannar på 2:35 (där Åke E. bodde).
Vi hälsar våra nya grannar välkomna och hoppas de ska trivas.
Kontaktuppgifter finns i medlemsförteckningen.

Hans Brofalk har gått bort


Hans gick bort 12 februari.
Annons införd i DN 2007-02-17.
Vi hedrar hans minne med ett bidrag till Hembygdsföreningen Bro-Lossa.

Digitaltv från 12 mars 2007

Från 12 mars 2007 stängs det gamla tv-nätet av. Det gäller även på Sågbacken. Då måste man ha en digitalbox eller en tv som är förberedd för digitaltv.
Läs mer om digitaltv.


Viktiga dagar 2007


 • 2007-03-31  Sista dagen för motioner till styrelsen
 • 2007-04-21  Vi hoppas att vattnet kan sättas på - stäng alla kranar!
 • 2007-04-28  Obligatorisk arbetsdag med eldning och korvgrillning - kl 10
 • 2007-04-29  Verkaviken har stämma
 • 2007-04-30  Valborgsmässoeld i Verkaviken
 • 2007-05-13  Stämma - kl 10-12
 • 2007-06-09  Båtklubbens arbetsdag med grillfest (prel.)
 • 2007-06-22  Midsommar på ängen
 • 2007-06-23  Sågbacken slår Verkaviken i fotboll
 • 2007-07-29  Extra arbetsdag vid pumphuset (prel.)
 • 2007-08-18  Sågbacken 50 år
 • 2007-10-20  Arbetsdag med eldning
 • 2007-10-21  Vattnet stängs för vintern

Anna - ny granne


Vi har fått en ny granne på 2:41.
Vi hälsar vår nya granne välkommen och hoppas hon ska trivas.
Kontaktuppgifter finns i den nya medlemsförteckningen.

Vattenprovet

Tjänligt med anmärkning visar vattenprovet 2006-09-27.
Antalet mikroorganismer var 120 per ml. Det bör inte vara mer än 100.
Läs lagen som reglerar detta.


Byggen

Det byggs en del i vår närhet

Jurstabergsvägen - rakt genom skogen
Rättarboda - VA
Bro gård - golf och whisky

Inget vatten i kranen

I somras tog vattnet slut i brunnen. Nu får brunnen hämta sig till i vår. Till dess får vi nöja oss med att hämta vid vintertappstället.Arbetsdagen 14 oktober

Tid:                Lördag den 14 oktober 2006 kl 10.00

Många slöt upp. Styrelsen tackar för hjälpen!


Eldning av den stora brasan gick bra.


Peter hade hämtat grus till vägen som lagades.


Midsommarstången togs äntligen ner.


Två träd hade fallit på ängen. De kommer att tas om hand.


Sågbacken på nätet

2006-09-14
Nu finns en webbplats för oss. Tanken är att där ska finnas nyheter, bilder och dokument som kan vara av intresse för oss alla.

Du hittar den på http://www.sagbackenbro.se

Hittills är det jag som gjort det mesta men så behöver det inte fortsätta. Alla är välkomna att bidra. Hur man gör står under rubriken Sågbacken > Bidra till webbplatsen

Det finns en rubrik som heter Endast för medlemmar. För att se vad som finns där under behövs en inloggning.
Om du inte har en sådan kan du skriva till anders-skog@telia.com
På medlemssidorna kan vi ha sådant som vi inte vill ska vara allmänt tillgängligt på webben.

Anders - Redaktör


Comments