Båtklubbsregler

skickad 18 aug. 2019 23:55 av Sågbacken Bro
Det har under senare tid varit många frågor runt båtklubbens regelverk, vi vill därför uppdatera alla om att det på årsstämman 120630 fastslogs ett nytt regelverk som började gälla 120401.
Detta regelverk finns publicerat under båtklubbens del av hemsidan http://batklubben.sagbackenbro.se.

Båtplatserna är inte kopplade till fastigheterna inom Sågbackens samfällighet. Är du intresserade av en båtplats vänligen kontakta en utav båtklubbens funktionärer.

Funktionärer Björknäs Båtklubb 2019
Sammankallande: Tim Gentele tim.gentele@nemely.se
Administrativt ansvarig/Kassör: Peter Gentele  peter.gentele@pgokonsult.se
Hamnkapten: Lars Björkman lbakeri@hotmail.com
Vice Hamnkapten: Carl Gentele 
Tillsyningsman: Jan Hasselgren Comments