Miljö och återvinning

På Upplands-Bros webbplats kan man hitta mycket information om avfall, t.ex.

  • Sophämtning sker under perioden 15 april till 15 oktober
  • Taxor för latrin- och sophämtning
  • Öppettider för kretsloppscentralerna
  • Regler kring latrinhämtning

Upplands-Bro kommun

Eldning - vad säger brandkåren?

Brandrisknivå - ring 08-721 23 26


Comments