ติดต่อ

โรงเรียนแสงทองวิทยา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


สถานที่ติดต่อ
โรงเรียนแสงทองวิทยา  145  ถนนธรรมนูญวิถี  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  90110
โทรศัพท์ : 074-237505, 074-243595  โทรสาร : 074-237506
Comments