วันที่ 2 มิถุนายน 2559 ทางโรงเรียนแสงทองวิทยากำหนดให้จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้น โดยในกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากบาทหลวงบัญชา  กิจประเสริฐ  เป็นประธานในพิธีไหว้ครู