นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 โรงเรียนแสงทองวิทยา เข้าค่ายฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2558

       นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 โรงเรียนแสงทองวิทยา  เข้าค่ายฝึกภาคสนาม  ณ สนามฝึกสวนมะพร้าวบ้านศรัทธา  ช่วงระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2559