NOTE: Original version


Deklaracja o wersji pierwotnej: 
wersją pierwotną czasopisma ANABASIS jest wersja papierowa. Treść kolejnych numerów w niezmienionej postaci jest sukcesywnie udostępniana on-line. Abstrakty i streszczenia artykułów 
umieszczane są na stronie ANABASIS w języku angielskim.

Comments