ADDITIONAL NOTES‎ > ‎

ORIGINAL VERSION


Deklaracja o wersji pierwotnej:
wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa. Treść kolejnych numerów w niezmienionej postaci jest sukcesywnie udostępniana on-line. Abstrakty i streszczenia artykułów
umieszczane są na stronie ANABASIS w języku angielskim.
Comments