ADDITIONAL NOTES‎ > ‎

GHOSTWRITING

Zapora ghost writing i guest autorship

 

Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting”, „guest authorship” redakcja czasopisma wprowadza następujące procedury

1. Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacj, przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.

2.Ghostwriting”, „guestauthorship” są przejawem nierzetelności naukowej.

3. Redakcja wymaga informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).

Comments