วิดีโอ YouTube

 
  


 
 
 
***คุณสามารถฟังเสียง...เครื่องเสียงที่ออกแบบอย่าง...สวด..ยอด.เอย.(สุดยอดเลย)ได้...เพียงท่านลงโปรแกรม Jet Audio ท่านก็จะได้ฟ้งเสียงแบบ...สวด.สุด.ยอดพลังเสียง(พอท่านลงเสร็จแล้ว..ท่านจงกดไปยังโลโก้ทั้งหลายที่อยู่ใต้ออกอากาศได้ทันที..และต้องปิดเสียงออกอากาศแบบโอโตเมติก...ด้วยนะคราบ)
***You can hear the sound ... *** Audio designed ... pray.. Elite. Flogged. (Top) and not ... Just go to the Jet Audio you will flex audio ... prayer. weekend. superb sound (as you want it.. ye shall press the logo also of the air.., and turn off the sound broadcasting's automatic ... with stain).เว็ปไซค์นี้ไม่สามารถทดลองออกอากาศได้..แต่ต้องออกอากาศจริงเสียงจริง...
และอยู่ในกฎและระเบียบของ คสช...เพื่อมองไปปยังอนาคต...
ที่รุ่นลูกรุ่นหลานทุกชาติทุกศาสนาที่จะต้องอยู่ร่วมพึ่งพาอาศัยกันอยู่บนโลกใบนี้..
ตามกฏและกติกามารยาทสังคมไทยที่บรรพชนไทยสร้างมาเพื่อสิ่งที่ดีในอนาคตข้างหน้า