مقالات مديريت

مدير محترم، براي هر مساله اي راه حلي وجود دارد. خوشحال خواهم شد در يافتن راه حل ها با شما همراه باشم.                           تفكر - تلاش - توكل"

صفحه اول - تماس با من - رزومه - دست نوشته هاي مشاور مديريتثبت پيام

 

مديريت ارتباطات با مشتري - CRM

براي دريافت متن كامل مقاله اينجا كليك كنيد. 21/12/86

 

مقدار متنابهي مقاله، يادداشت و فايل

 يكي از دوستان اين مجموعه فايل را براي بنده ايميل كرده كه با كليك در اينجا مي توانيد آنها را دريافت نماييد.-1/12/86

تفكر سيستمي

براي دريافت فايل مقاله اينجا كليك كنيد. - 30/11/86

 

مشاوره مديريت

مؤسسه اي كه علاقه مند به دگرگوني است، لاجرم دست نياز به سوي مراكزي دراز خواهدكردكه او را دراين راه ياري دهند و به اين ترتيب مشاوره مديريت ضرورت وحقانيت مي يابد. همچنين مديران ارشدبراي حفظ بالندگي سازمان ضروري است كه جلساتي رابراي دادن مشاوره به مديران جزء برنامه ريزي كنند. اجراي مشاوره ها به منظور آگاه كردن مديران از وظايف خويش،بيان روشهاي برخورد با استانداردهاي مورد نياز وبيان عملكردهاي واقعي است.

داشتن دانش ومعلومات درموردفنون و مهارتها وتكنيك هاي مشاوره اي،همچنين قابليتها وتوانائي به كارگيري آنهابراي مديران، به منظورانجام دادن وظايفشان ضرورت دارد.روشهاي استفاده شده در مشاوره شامل روشهاي دستوري ، روش غير دستوري و درحد وسط روش تركيبي هستند.در يك تقسيم بندي كلي مشاوره ها را مي‌توان به دو دسته مشاوره شخصي و مشاوره‌هاي شغلي تقسيم بندي كرد.دراين مقاله به بررسي وتشريح انواع خدمات مشاوره اي كه دريك سازمان وموسسه انجام مي شوند خواهيم پرداخت. ادامه ... - 18/11/86 - نظر شما