GIA ĐỊNH THÀNH THÔNG CHÍ

Download hoặc đọc Online các sử liệu ở dạng file *.DOC và *.PDF
Gia Định thành thông chí hay Gia Định thông chí là một quyển địa chí của Trịnh Hoài Đức (1765-1825) viết về miền đất Gia Định bằng chữ Hán cổ và chữ Nôm, là một sử liệu quan trọng về Nam bộ Việt Nam thời nhà Nguyễn.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View Download
  121k v. 1 Aug 9, 2013, 4:25 PM Tai Lieu
Ċ
View Download
  117k v. 1 Aug 9, 2013, 4:25 PM Tai Lieu
Ċ
View Download
  182k v. 1 Aug 9, 2013, 4:25 PM Tai Lieu
Ċ
View Download
  275k v. 1 Aug 9, 2013, 4:25 PM Tai Lieu
Ċ
View Download
  357k v. 1 Aug 9, 2013, 4:25 PM Tai Lieu
Ċ
View Download
  262k v. 1 Aug 9, 2013, 4:25 PM Tai Lieu
Ċ
View Download
  238k v. 1 Aug 9, 2013, 4:26 PM Tai Lieu
Ċ
View Download
  290k v. 1 Aug 9, 2013, 4:26 PM Tai Lieu
Ċ
View Download
  382k v. 1 Aug 9, 2013, 4:26 PM Tai Lieu
Comments