ĐẠI VIỆT SỬ KÝ TOÀN THƯ

“Đây là bản sách chép tay. Không có Tựa, Bạt, không rõ ai sao chép. Nội dung: Bắt đầu ghi chép từ kỷ nhà Trần: Thái Tông hoàng đế (huý Cảnh), đến khi quân Minh sang diệt nhà Hồ, cho đến sự kiện Lê Lợi khởi binh ở Lam Sơn xưng là Bình Định Vương”
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View Download
  6542k v. 1 Aug 9, 2013, 5:08 PM Tai Lieu
Comments