ĐẠI NAM LIỆT TRUYỆN (Download)

Đại Nam Liệt Truyện do Quốc sử quán của triều Nguyễn soạn. Bộ truyện này được chia làm hai phần gồm phần Tiền biên và phần Chánh biên. Tiền biên gồm có 6 quyển (chữ Hán), ghi chép lại tiểu sử của các nhân vật Hậu phi, Hoàng tử, Công chúa và các quan văn võ của 9 đời chúa Nguyễn bắt đầu từ Nguyễn Hoàng cho đến Duệ Tông Nguyễn Phướcc Thuần. Phần Chánh biên biên soạn từ năm Tự Đức thứ 5 (1852), bổ sung chỉnh lý liên tục, mãi đến đầu đời Thành Thái (1889) mới được khắc in. 
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
View Download
  209k v. 1 Aug 17, 2013, 5:07 PM Tai Lieu
ĉ
View Download
  628k v. 1 Aug 17, 2013, 5:08 PM Tai Lieu
ĉ
View Download
  537k v. 1 Aug 17, 2013, 5:08 PM Tai Lieu
ĉ
View Download
  534k v. 1 Aug 17, 2013, 5:07 PM Tai Lieu
Comments