1. Font Nôm của Nôm Foundation:

2. Font Nôm của nhóm Chân Nguyên, Minh Tâm & Viên Chiếu:

3. Software bộ gõ và từ điển Hán Nôm HANOSOFT của Tống Phước Khải:

4. Bộ gõ Việt Hán Nôm WinVNkey của Ngô Đình Học

5. Từ Điển Hán Việt trích dẫn của Đặng Thế Kiệt

6. Từ Điển Nôm của Nôm Foundation