IT kompetens 2013-01-09

Här följer en lista på vad elever som går Samhälle Beteendevetenskap Ledarskap och Idrott samt Fotbolls- och Innebandyakademins ska ha utvecklat för IT kompetens i deras kurser så långt som datumet anger.

Pages

Ordbehandling i pages. Skriva ett dokument. Typsnitt. Höja och sänka siffror efter bokstäver.

Skapa tabeller och diagram i pages.


Google drive

Arbeta i google drive. Skapa ett dokument och dela detta med andra.

Att skriva loggbok på ett strukturerat sätt. Börja med nytt område överst i loggboken. Att skriva rubrik och datum. Lägga in bilder som inte är ”tunga”.


Egna Bilder

Ta egna bilder med mobiltelefonen och lägga in dessa i ett dokument. Förminska bilder.

Alla bilder som lagts in i Google Drive måste vara förminskade i "tyngd" dvs vara så få kilobyte som möjligt. Lägg fotot i iPhoto - klicka på Arkiv - klicka på exportera - välj .jpg och låg (minsta storlek) - Namnge filen och lägg där du vill spara den - importera till dit den skall vara.


Arbeta med länkar

Spara länkar i Diigo.


Internet

Söka information på nätet via olika sökmotorer och att kunna bedöma en källa källkritiskt.


Facebook.

Hur man använder facebook för kommunikation och frågor.


Skolpost

Skriva mail och att bifoga filer.