Sumber Bacaan Caturku

Berikut adalah senarai bahan-bahan bacaan catur saya. Hanya baru beberapa buah buku dari senarai berikut yang telah habis dibaca dan ditelaah.  Sementara yang lain akan dibaca dan ditelaah satu persatu.

Salah satu kaedah untuk memperbaiki permainan catur terutamanya kepada yang berminat memasuki pertandingan-pertandingan catur perlu membaca buku-buku catur.

Memandangkan buku-buku catur yang sangat terhad dijual di kedai-kedai buku di Malaysia dan harga buku yang agak mahal, kebanyakan buku-buku catur seperti senarai di sebelah adalah difotostat.

Kepada peminat-peminat dan pemain-pemain catur di Malaysia yang  berminat untuk memiliki buku-buku seperti senarai di sebelah bolehlah emel kepada saya.

 

  1. Chess Training for Budding Champions - Jesper Hall
  2. Judgement and Planning in Chess - Dr Max Euwe
  3. Modern Ideas in Chess - Richard Reti
  4. Starting Out! 1 d4! - John Cox
  5.  101 Chess Opening Surprises - Graham Burgess
  6. Chess The Mechanics of the Mind - Helmet Pfleger & Gerd Treppner
  7. Black is OK! - Andras Adorjan
  8. H.O.T Chess - Paul Motwani
  9. The Sicilian Defence Taimanov System - Mark Taimanov
  10. Kasparov's Winning Chess Tactics - Bruce Pandolfini