جشنواره سوارکاری شهرستان کلیبر NEW

جشنواره سوارکای کلیبر همه ساله در اردیبهشت ماه در یکی از روستاهای شهرستان زیبای کلیبر با شرکت روستاییان و عشایر (زن و مرد ) برگزار میشود
 
Comments