ساری گوینک

ای خســـــته قوش آواره گـــــــــزیرسن بو دیاری

زندانـــــتدی قفسدی چمنی، باغــــی،باهـــــاری

گوزله اوزووی اوچی دی هــــریانی بو یــــــوردون

قوزغون کیمی دورت گـــــوزلو گزیر کورپه شکاری

فرصت دالی سینجا گـــــــزیری ، ال یئری تاپسا !؟

ویران قویاجاق یوردونـــــی ای کــــوینکی ساری

تیک اوز یووانی ، قـــــــویما سنه ال تاپا ، اوچی

سن بو یووانئن صاحیبی سن ، قان ،  یئنه باری

جهد ائیله کی ، جان قورتاراسان ، اوچی الیندن

دوشــــتسن تورا ، فریاد ائلمه ، چک بو فشاری

گولشنده کی یوخ ذوق وصفا ، ای ساری کوینک

قاچ ، قاچ بو یئرین ، زهریلی دیر ، دارو نداری

دیللنسن اگــــــــــــر ، اوچی ائده ر قانئنا غلتان

اوچســــــــــــــــــان آ یازئق! تیر جفا قلبینی یاری

مین فئرتانا قالخئب ، دوگـــه جک ، باشئنا طوفان

هر کیمده اولا ، داغ کیــــــــــــمی دونیادا ووقاری

گلسه نه قـــــــــده ر دردو بلا ، داغ کیمی دور باخ

آیدین دی بو سوز" توستو گئده ر گویچکه ساری"

ایستر ســــــــــــنی صیاد اوزونه رام ائده ، امما

اویغودا گـــــــــوره ر ، آج تویوق البتده کی داری

بو یاخشـــــــــی مثل دیر کی بیزیم ائلده دئمیشلر

بیر باخ اشاغا ، باخما اوزونده ن ده یوخــــاری

غم غصه کیچیک قلبینی گر دوگـــــسه سئخئلما

بو گونده کئچر ، اخیری ، غملرده قـــــــوتاری

اوندا کی چئخارگون ، یاییلار عالـــــمه بیرده ن

اوندا کی قارادان یئری ، صبح اولجــــاق آغاری

داغی ، داشی آســــــــــــوده خیالیله گزه ر سن

گولشنده نه شـــــــــاختا گوره سن،داغدا نه قاری

ظولمون ائوی ویران اولو ، ظالیم دوشه ر الدن

قان دورماز اگر کــــســـــــسه پئچاق قئرسا داماری

بختین قاپوســـــــــــــــی ایندی قئفئلانسا دارئخما !

هر بیر قئفئلئن واردی طـــــــــــــــــــــبیعتده اچاری

اوز جانوویلن اویناما بو عــــــــرصه ده "شیدا"

لیلاج دغلبازیله قئزدئر ما قــــــــــــــــــــــــــوماری