زندگی در همین نزدیکی ها1

تصاویر زیر از روستاهای دور و نزدیک شهرستان جلفا توسط دوست عزیزمان آقای مهدی حقی مدیر وبلاگ آراز اولکه سی تهیه و ارسال شده است
 
 
 
Comments