عکسهایی از قهرمانی کیوکوشین کاران جلفا

 
تصاویر بیشتر در فایل ضمیمه زیر . در ضمن اگر کسانی در مورد این تصاویر و مسابقات مزبور توضیحاتی دارند به آدرس ایمیل زیر برایم ارسال بفرمایند تا بنام خودشان در زیر این تصاویر بیاورم .ممنون
 
ċ
عکسهاییازقهرمانیکیوکوشینکارانجلفا.rar
(528k)
Heydar Sadeghi Gargari,
Jun 23, 2011, 11:24 PM
Comments