کامتال - از طریق کوللی دره

 
مسیر حرکت : کوللی دره
 
 
برنامه با حضور بیش از  
نود کوهنورد در یک هوای مه آلود و کاملا بهاری و همراه با بارش باران صورت گرفت. همچنین در این برنامه به مناسبت روز زمین پاک کوهنوردان اقدام به پاکیارب میبذ حرکت نمودند  
این برنامه در تاریخ دوم اردیبهشت نسال نود توسط هیئت کوهنوردی شهرستان جلفا - هادیشهر انجام
 
کرفته و ما این عکس ها را از وبلاگ این هیئت به یادگار گرفته ایم
 
 
 
 
 
 
Comments