قشلاق NEW

روستای زیبای قشلاق با آبشارها دیدیدنی آن بنام ماهاران در فصل تابستان یکی از دیدنی ترین مکانهای شهرستان جلفا و آذربایجان میباشد شما را بدیدن آن دعوت میکنم . قشلاق مردمانی فهیم و مهمان نواز دارد
Comments